0
Tin tức

Đèn cao không trên tháp viễn thông

Đèn cao không trên tháp viễn thông:
- Đèn cao không cường độ thấp
- Sử dụng năng lượng mặt trời
Dễ lắp đặt, bảo dưỡng, không cần đi dây cấp điện.
Ảnh chụp thực, không đẹp long lanh, nhưng với em lại rất đáng xem !