0
Hệ thống xử lý dữ liệu ADS-B

Hệ thống xử lý dữ liệu ads-b

Liên hệ Còn hàng

ADS-B (Automatic Dependent Surveillance - Broadcast) là một giải pháp chi phí thấp thay thế công nghệ radar thông thường, cho phép phi công và kiểm soát viên không lưu “nhìn thấy” và “kiểm soát” hoạt động bay với độ chính xác cao hơn, ADS-B tăng cường khả năng giám sát cao hơn và xa hơn góp phần làm cho việc giám sát hoạt động bay an toàn hơn và sử dụng không phận hiệu quả hơn.

Đang cập nhật