0
Hệ thống chuyển tiếp điện văn không lưu AMHS

Hệ thống chuyển tiếp điện văn không lưu amhs

Liên hệ Còn hàng

Hệ thống AMHS của ATTECH tương thích hoàn toàn với các đặc tả kỹ thuật hệ thống AMHS (ICAO doc 9880-AN/466, Part II, 1st Edition 2010), Cấp chứng chỉ bởi công ty AC-B GmbH, Cộng hòa liên bang Đức (Notified Body acc. EC Regulation 552/2004 for AMHS conformance test service)

Đang cập nhật