0
Hệ thống chuyển tiếp điện văn tự động AMSS

Hệ thống chuyển tiếp điện văn tự động amss

Liên hệ Còn hàng

Hệ thống AMSS được lắp đặt tại các Trung tâm truyền tin AFTN dùng để chuyển tiếp và phân phối điện văn phục vụ cho việc trao đổi thông tin điều hành hoạt động hàng không trong nước và Quốc tế giữa Cục Hàng không, các hãng hàng không và các Trung tâm kiểm sóat điều hành bay

Đang cập nhật