0
Tin tức

Đèn cao không trên cột khói nhiệt điện Vĩnh Tân

Đèn cao không trên cột khói dự án nhiệt điện Vĩnh Tân/Việt Nam.
Bao gồm 4 đèn cao không cường độ cao & 12 đèn cao không cường độ trung bình.