0
Hệ thống điều hành Robot AGV

Hệ thống điều hành robot agv

Liên hệ Còn hàng
Đang cập nhật...
 • Giới thiệu

  Hệ thống điều hành Robot (RCS, Robots Control System) có chức năng điều hành toàn bộ nhiệm vụ của các con Robot: lên lịch trình, vận hành và bảo dưỡng. RCS sử dụng nhiều thuật toán để tối ưu việc quản lý nhiệm vụ tối ưu, lộ trình di chuyển phù hợp, và đặc biệt quản lý toàn bộ vấn đề di chuyển của các con Robot. Điều đó giúp các con Robot hoạt động nhịp nhàng mà không gây ảnh hưởng lẫn nhau, cũng như cần sự tác động của con người.

  Tổng quan hệ thống

  Nhiệm vụ chính của hệ thống điều hành Robot AGV như sau:

  - Giao nhiệm vụ

  - Điều khiển

  - Vận hành

  - Bảo trì toàn bộ Robot AGV

  Hệ thống RCS có nhiệm vụ giám sát lịch sử hoạt động của Robot AGV, RCS sẽ xác định khi nào thì robot cần phải bảo trì dựa trên lịch sử hoạt động cũng như hiện trạng của robot. Ngoài ra RCS còn lưu lại toàn bộ những cảnh báo của từng robot, sau đó sẽ phân tích vừa đưa ra khuyến cáo với người vận hành các phương án bảo dưỡng cũng như sửa chữa.

  Một số tính năng chính

  blob.png

  - Toàn bộ Robot AGV được đưa sẵn vào hệ thống. Sau đó sơ đồ kho hàng sẽ được đưa vào RCS để các robot nhận diện được sơ đồ thực, việc này đảm bảo cho robot và RCS có thể có được lộ trình di chuyển tối ưu nhất, tự quản lý thời gian cũng như địa điểm sạc, và cuối cùng là tránh được vật cản nếu có.

  - Tối ưu lộ trình di chuyển: đường đi ngắn nhất, tránh vật cản, di chuyển theo lộ trình cũ, ...

  - Nhiệm vụ giao cho robot sẽ được cân đối công suất của hệ thống để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

  - Giám sát di chuyển động cho phép hệ thống linh động trong việc điều khiển lộ trình di chuyển của robot.

  Sản phẩm liên quan