0
Tấm mặt bích để đèn

Tấm mặt bích để đèn

Liên hệ Còn hàng
Đang cập nhật...

Tấm mặt bích đế đèn được sử dụng để lắp đặt trực tiếp hay gián tiếp tất cả các loại đèn lắp nổi do Attech sản xuất như: đèn lề đường CHC lắp nổi, đèn lề đường lăn lắp nổi, đèn chớp, biển báo, đèn giới hạn đường CHC, đèn tiếp cận (chiều cao lắp đèn tối đa 1,8m)...

Tấm mặt bích đế đèn được sử dụng ở các vị trí không cho phép lắp đặt ổng cổ cong. Tấm mặt bích đế đèn đảm bảo ổn định cho đèn trong quá trình khai thác.