0
Khớp dễ gãy FG2

Khớp dễ gãy fg2

Liên hệ Còn hàng
Đang cập nhật...

Khớp dễ gãy FG2 được sử dụng để lắp đặt cho đèn lắp nổi (chiều cao lắp đèn tối đa 1,8m) gồm: đèn dừng chờ, đèn thềm, đèn tiếp cận, đèn chớp, đèn PAPI...