0
Khớp dễ gãy FG1

Khớp dễ gãy fg1

Liên hệ Còn hàng
Đang cập nhật...

Khớp dễ gãy FG1 được sử dụng để lắp đặt cho đèn lắp nổi (chiều cao lắp đèn tối đa 360mm) gồm: đèn thềm, đèn tiếp cận, đèn giới hạn đường CHC..