0
Các phiên bản phần mềm giám sát camera PVMS

Các phiên bản phần mềm giám sát camera pvms

Liên hệ Còn hàng
Đang cập nhật...

PVMS® phù hợp với quy mô từ mức độ doanh nghiệp/ chính phủ tới quy mô nhỏ với yêu cầu hạn chế.

Perspective VMS® Provides Multiple Viewing Options

Perspective VMS® Express Edition

Phiên bản "PVMS Express"

Perspective VMS® Express được thiết kế để dùng cho dự án nhỏ, quy mô triển khai tại một điểm.

TÍNH NĂNG

 • PVMS Express hỗ trợ tới 24 camera
 • PVMS mobile apps có sẵn trên Android và iOS.
 • Tính năng truy cập camera nhanh cho phép kéo & thả camera từ bản đồ.
 • Biểu tượng camera trên bản đồ giúp bạn xem camera nhanh hơn
 • Hỗ trợ tính năng tìm kiếm nhanh camera theo tên, bản đồ, thông tin định nghĩ trước hay bất kể thông tin nào khác.
 • Hỗ trợ tính năng xem tuần tự.

Perspective VMS® Standard Edition

Phiên bản PVMS Standard

Phiên bản PVMS® Standard hỗ trợ nhiều tính năng hơn, phù hợp với dự án quy mô trung bình, triển khai tại nhiều địa điểm khác nhau, hỗ trợ tích hợp với hệ thống kiểm soát vào/ ra.

TÍNH NĂNG

 • Hỗ trợ không giới hạn số lượng camera.
 • Đánh dấu Video
 • Bảng chức năng & cảnh báo.
 • Camera "hàng xóm": cho phép ghép các camera gần nhau thành nhóm, giúp người vận hành thuận tiện trong việc giám sát và quản lý
 • Quản lý nhiều điểm
 • Tích hợp hệ thống kiểm soát vào/ ra

Perspective VMS® Professional Edition

Phiên bản PVMS Professional

Phiên bản PVMS® Professional thêm nhiều tính năng ưu việt hơn, ví dụ phân tích hình ảnh, tích hợp với nhiều hệ thống khác nhau. Phù hợp với dự án quy mô lớn, nhiều điểm khác biệt & xa nhau.

TÍNH NĂNG

 • Không giới hạn số lượng camera
 • Bao gồm tất cả tính năng từ phiên bản PVMS Standard
 • Tính năng nổi bật như khóa lưu trữ & hệ thống.
 • Camera "hàng xóm": như phiên bản PVMS Standard
 • Tích hợp hệ thống kiểm soát vào/ ra
 • Tính năng phân tích hình ảnh thông mình PVMS

Perspective VMS® Enterprise Edition

Phiên bản PVMS Enterprise

Phiên bản PVMS® Enterprise dùng cho mức độ & quy mô lớn nhất.

PVMS FEATURES

 • Unlimited camera licenses mean no software limits in Perspective VMS® Enterprise product edition. That’s right! We said unlimited! Only limits in hardware and your network infrastructure may prevent from using any number of cameras required for a large project scope.
 • 3rd Party Access Control integration including unlimited doors provides the ultimate flexibility for large scale projects needing access control management for a large number of doors.
 • Archive locking allows administrators to mark segments of video and exempt it from archive deletion. Better put, administrators can lock video down until it can be extracted for investigative purposes. This ensures the file will remain in the archives until the lock is released by the administrator.
 • Active Directory integration allows administrators to import their existing AD users and groups, then configuring permissions within PVMS. Administrators of large enterprises love this feature because it integrates a tool they already use.
 • Workflow management logically associates objects, triggers, and actions to physical and logical inputs. That means one or multiple triggers may initiate one or multiple actions.
 • PVMS Video Analytics integration incorporates advanced analytics capabilities in PVMS Enterprise Edition. You can choose among different features and add to camera positions by utilizing our a la carte device analytics.

Bảng  so sánh tính năng các phiên bản của PVMS®

 

Perspective VMS® Features Trial Edition Command View Edition Express Edition Standard Edition Professional Edition Enterprise Edition
Number of Users Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Number of Cameras 10 Unlimited 24 Unlimited Unlimited Unlimited
Global Search
HTML5 Browser-Based
Dynamic Maps Integration -
Intelligent Archive Management -
Simultaneous Live / Archive View -
Archive Video Extraction -
System Health / Email Alerts - - -
Share View User Collaboration - - -
Neighboring Camera Associations - - -
Archive Locking - - -
System Lockdown - - -
Time-lapse Extractions - - -
'If-This-Then-That' Workflow Logic - - - -
Import External Video Sources - - - -
Active Directory - - - -
Fleet Security Management - - - -
GIS Mapping - - - -
Access Control Integration - - - - Add-on Unlimited
Video Analytics - - - - Add-on Add-on
Automatic License Plate Recognition - - - - Add-on Add-on
Facial Recognition - - - - Add-on Add-on
Third-Party Security Devices - - - - Custom Custom