0
Phần mềm chấm công IXM TIME

Phần mềm chấm công ixm time

Liên hệ Còn hàng
Đang cập nhật...

Phần mềm chấm công IXM Time

  •  Quản lý nhân sự         Trang dịch vụ cho nhân viên
  •  Báo cáo                        Hỗ trợ tích hợp với phần mềm nhân sự qua APIs

IXM Time là phần mềm chấm công nổi trội của Invixium. Sử dụng tính chính xác của dữ liệu sinh trắc học, IXM Time giúp các công ty nâng cao hiệu xuất và hiệu quả, bằng các báo cáo đầy đủ dữ liệu, và khả năng tích hợp với hệ thống nhân sự cũng như trả lương.

Các thành phần chính của IXM TIME

 Bảng quản lý nhân sự

IXM Time có 3 bảng quản lý & tương tác, giúp người dùng có thể tổng kết theo thời gian thực các vấn đề liên quan đến nhân sự.

 Báo cáo thời gian làm việc

IXM Time có khả năng xuất ra nhiều định dạng báo cáo (.pdf, .csv, .xls, .rtf, .tiff, .html) cho mục đích chấm công. Các báo cáo này có thể nhập trực tiếp vào hệ thống phần mềm nhân sự hiện có.

 Quản lý ca làm việc

Quản lý ca làm việc là yếu tố quan trọng & then chốt trong chấm công. IXM Time hỗ trợ cấu hình và cài đặt liên quan đến ca làm việc, giúp người quản lý có thể tạo và quản lý các ca làm việc đặc thù theo nhu cầu của công ty.

 Chính sách công ty

Phần mềm chấm công IXM Time hỗ trợ phòng nhân sự thiết lập các quy định để quản lý và theo dõi hệ thống chấm công, làm thêm giờ, ... theo quy định của công ty.

 Thanh kiểm tra

Chức năng này chủ yếu dành cho lãnh đạo trong doanh nghiệp: Thanh kiểm tra (Audit Trail), như tên gọi, các thay đổi trong hoạt động, phê duyệt/ từ chối, ...

 Chức năng cho nhân viên

Nhân viên có đăng ký trong IXM Time sẽ được cung cấp thông tin đăng nhập chi tiết để truy cập vào hệ thống Employee Self Service (ESS) Portal. Qua ESS nhân viên sẽ biêt và theo dõi thông tin làm việc của mình trong công ty.

 Tích hợp với hệ thống nhân sự qua APIs

Invixium cung cấp API để tích hợp IXM Time với hệ thống nhân sự hiện có, nhằm giúp người quản trị dễ dàng quản lý và công ty thực hiện việc chi trả lương + chế độ chính xác hơn.

 Quản lý nghỉ phép

IXM TIME hỗ trợ quản lý chính sách và quá trình thực hiện nghỉ phép của toàn bộ nhân viên.