0
Tích hợp phầm mềm giám sát camera PVMS®

Tích hợp phầm mềm giám sát camera pvms®

Liên hệ Còn hàng
Đang cập nhật...

TÍCH HỢP PHẦN MỀM GIÁM SÁT CAMERA PVMS®

LENSEC hỗ trợ việc tích hợp với phần mềm của bên thứ 3 với PVMS®

Việc tích hợp với phần mềm hay hệ thống của bên thứ ba giúp mở rộng tính năng của hệ thống, như kết hợp với hệ kiểm soát vào/ ra, phân tích hình ảnh, ... 

Perspective VMS® Software Integrations

Perspective VMS® Workflows

Perspective VMS® Video Analytics

Perspective VMS® Integrates With Access Control

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT VÀO/ RA

Tích hợp với hệ thống kiểm soát vảo/ ra giúp tăng cường an ninh và kiểm soát nói chung. Khi khách hàng tích hợp hệ kiểm soát vào/ ra với PVMS, họ có thể giám sát trạng thái cửa ở ngay trên PVMS. Nếu có khả năng tích hợp hai chiều, bạn còn có thể xem lại video trong phần mềm quản lý vào/ ra.

Perspective VMS® Integrates With Video Analytics

PHÂN TÍCH HÌNH ẢNH

PVMS® đã bao gồm nhiều module để hỗ trợ phân tích hình ảnh. Để biết thêm thông tin chi tiết hơn về tính năng này, vui lòng tham khảo link bên dưới

PVMS Video Analytics | Learn More

Perspective VMS® Developers Provide Custom Software Integration

CẢI BIẾN PHẦN MỀM TÍCH HỢP THEO NHU CẦU

Đội ngũ phát triển phần mềm LENSEC luôn luôn lắng nghe yêu cầu từ các nhà tích hợp cũng như khách hàng sử dụng.

LENSEC có thể hỗ trợ tích hợp hai chiều thông qua các tiêu chuẩn và giao thức như API, SDK. Nếu bạn có nhu cầu, vui lòng liên hệ với LENSEC hoặc đại diện bán hàng sở tại.