0
Modun điểu khiển nhiều cửa Suprema DM-20

Modun điểu khiển nhiều cửa suprema dm-20

Liên hệ Còn hàng
Đang cập nhật...

DM-20 cung cấp điều cửa an toàn lên đến bốn cửa thông qua giao tiếp được mã hóa và cũng có hai giao diện đầu đọc Wiegand để sử dụng với các đầu đọc của bên thứ 3. Một loạt các giao diện I/O cho phép DM-20 trở thành một phần của cấu hình hệ thống đa dạng.