0
Modun điểu khiển cửa đơn lẻ Suprema Secure I/O 2

Modun điểu khiển cửa đơn lẻ suprema secure i/o 2

Liên hệ Còn hàng
Đang cập nhật...

Secure I/O 2 cung cấp điều khiển cửa an toàn thông qua giao tiếp được mà hóa khi kêt hợp với các thiết bị Suprema khác. Hình dáng siêu nhỏ gọn của nó cho phép sử dụng trong nhiều môi trường lắp đặt khác nhau.